Een verandering in de stemming, het denken, de zintuigelijke gewaarwording en/of het functioneren kan wijzen op een gevoeligheid voor psychose.

VRINT is het VRoeg INterventie Team voor personen met een risico op psychose of die een psychose doormaken. VRINT biedt advies, ondersteuning en begeleiding op maat aan adolescenten, jongvolwassenen en hun omgeving binnen de regio Vlaams Brabant Oost (kaartje plaatsen).

VRINT is een extramurale dienst met een Multidisciplinair team.